"Expansion of Happiness is the purpose of Creation." 
                                               - Maharishi Mahesh Yogi
Slider

Guddommelige dyr

Her er nogle eksempler på hvilken betydning nogle af gudernes dyr har:

Hamsa/Svane/Gås
Hamsa fuglen er faktisk en mytisk fugl, men i dag refererer man ofte til en svane eller gås, og som er Brahmas og hans hustru Saraswatis transportdyr. Ordet "Hamsa" er en kombination af ordene "aham" + "sa", der betyder "Jeg er Ham". Hamsa symboliserer oplyst sind, klogskab, at man er skabende og at Gud eksisterer i oplyste personer. 
Brahma er alle oplyste personers ven og filosof, og han har kraften til at give os viden om vores sande natur. 
Hamsa fuglen er også meget smuk, fredfyldt og elegant. Den er tankevækkende i den betydning at Brahma er mesteren over al skønhed og udmærkelse i verden, og han kan hjælpe os i vores forsøg på at opnå disse kvaliteter. 
Det siges også, at denne fugl har evnen til at adskille mælk fra vand. Det skal forstås symbolsk i den mening, at Brahma kan hjælpe os med at omdanne vores intelligens (buddhi) eller vores evne til at skelne mellem det rigtige og forkerte, så vi kan vælge den rigtige vej for at opnå frelse. 
Fuglen svømmer på vand, især søer hvor vandet er roligt. Vandet symboliserer vores bevidsthed, og søen symboliserer en begrænset bevidsthed som vores. Brahma bevæger sig i vores bevidsthed på hans transportdyr Hamsa, og renser det med hans berøring og udmærkelse. 

Påfugl
Brahmas hustru Saraswathi ses også afbildet på en svane, men ved hendes side sidder der også en påfugl. Påfuglen er en smuk fugl og elegant fugl, og den er kendt for dens dans før regnen. Det symboliserer at gudinden Saraswathi kan hjælpe dem der gerne vil være gode til kunst og dans. Påfuglen spiser også slanger, som symboliserer, at hun kan hjælpe dem der er afhængig af begær ved at frigøre dem fra begær ved at give dem guddommelig viden og læring. 
Påfuglen symboliserer også uforudsigelig opførsel, da dens humør svinger alt efter vejret. Derfor bruger Saraswathi ofte svanen som transportdyr end påfuglen, da man skal kunne overkomme frygt, ubeslutsomhed og uforudsigelighed for at kunne opnå sand viden. 

Slanger og Adi Shesha
Vishnu ligger på Adi Shesha, den vigtige slagegud, som repræsenterer begær-bevidstheden i os. Vishnu kan enten hjælpe os med at opfylde disse ønsker eller at kontrollere dem. Slangen, Shesha Naga, er også en ekspansion af Vishnu, som tager form som en slange, som han kan hvile på. Slangen repræsenterer tid, og da Vishnu kontrollerer tid, så ligger han på en slange. Shesha betyder "hvad der bliver tilbage" eller "balance".
Adi Shesha (også kaldet Anantha) styrer underverdenen Naga Loka, hvor slange halvguderne, nagaerne, lever. Deres hovedstad er Bhogavathi, og man siger at slangerne nedstammer fra de vise Kashyapa og Kadru. Andre vigtige slangeguder er Kaliya, som er en femhovedet slange, som blev overvundet af guden Krishna i en lang kamp, og Vasuki, som er en stor lange, som hjalp guderne og dæmonerne med at kværne oceanet for nektar og udødelighed. 
Slangerne beskytter de underjordiske skatte såsom mineraler, værdifulde sten, smykker osv. Kendt for deres humør, visdom, magiske kræfter og færdigheder, er de afbildet med slangekrop, men med menneskehoved, som er afskærmet af 3 til 7 kobrahoveder.
Slangeguderne er charmerende personligheder, som kan bedåre mennesker med deres udsmykning og skønhed. Garuda, den overjordiske fugl og Vishnu's køretøj, er deres fætter, som de er i evigt fjendskab med. 
I nogle dele af Sydindien forbindes slangeguderne med frugtbarhed i forbindelse med tilbedelse af træer. Kvinder, som har svært ved at få børn, tilbeder slangestatuer, som er afbildet med en slange, der bærer på 2 børn. Disse statuer findes enten under et pipal eller neem træ, efter at statuerne har været holdt under vand i 6 måneder, og de bliver tilbedt med blomster og cinnober. Slangeguderne har også en stor betydning i hinduismen i dag, og mænd og kvinder i landbrugsområderne i Indien tilbeder dem med mælk og blomster, for at bede om deres hjælp og venlighed. I nogle dele af Indien er det ligefrem dårlig karma at slå en slange ihjel. 
Man prøver også at undgå at dræbe kobraslanger, fordi man er overbevist om at de kan genkende deres angribere og tage hævn. Hvis man kommer til at slå en slange ihjel ved en ulykke, plejer man ofte at lave nogle ritualer før man begraver/kremerer slangen for at undgå at vække slangegudernes vrede og hævn. 

Garuda
Når Vishnu rejser, bruger han solørnen Garuda, en guddommelig kæmpefugl, der har krop og lemmer som et menneske, men ørnens hoved, næb og vinger. Den optræder både i hinduismen og buddhismen. Den symboliserer de menneskelige tanker, som kan flyve i alle retninger i løbet af kort tid. Vishnu kan hjælpe os med at kontrollere vores tanker. Garuda er desuden udstyret med udsædvanlig kraft, og den spreder mod og vedisk viden.

Ugle
Gudinden Laksmis transportdyr er en ugle, der hedder Uluka. Uglen er en ensom skabning, der er vågen om natten og sover om dagen. Den har sjældent tillid til mennesker, og ses sjældent i selskab med andre fugle. Den holder sig væk fra mennesker, som om den ikke har nogen interesse i menneskeheden. 
De der stiler efter rigdomme bør være opmærksomme på disse negative kvaliteter og bede til Laksmi, så hun kan indprente kvaliteter såsom tillid, gavmildhed og social ansvarlighed i dem, og gøre dem til populære blandt folk. Hun vil også hjælpe dem med at komme ud af uvidenhedens mørke, grådighed og egoisme, der generelt er forbundet med udøvelse af materialisme. Hinduer tror også, at det er et ildevarslende tegn, hvis en ugle besøger et hus, hvor folk bor. 
Laksmi med hendes nåde kan fjerne alle de negative, ildevarslende og negative påvirkninger fra vores liv. Hvis nogen rammes af modgang, skal man tilbede hende, fordi hun kontrollerer al dårlig varsel og modvind, og kan fjerne dem, og bringe dem velstand. Derfor er hendes transportdyr den sjældne fugl, uglen.

Elefanter
På hver side af Laksmi ses ofte to elefanter. De symboliserer navn og berømmelse forbundet med verdslig rigdom. Den grundlæggende tankegang er, at en sand tilbeder ikke skal fortjene rigdom blot for at erhverve navn og berømmelse, eller kun for at tilfredsstille sit eget materielle begær, men skal dele det med andre med henblik på at bringe lykke til andre ud over sig selv. 
På nogle billeder ses Laksmi med fire elefanter der sprøjter vand på Laksmi fra gyldne fartøjer. De fire elefanter repræsenterer de fire ender af menneskets liv: Dharma (retfærdighed), Kama (ægte begær), artha (velstand) og moskha (befrielse fra fødsel og død). De gyldne fartøjer symboliserer visdom og renhed, og overbrusningen af vand betegner aktivitet, og det illustrerer det tema, at løbende selvstændig indsats i overensstemmelse med sin Dharma og styret af visdom og renhed, kan føre til både materielle og åndelig velfærd. 
8 elefanter der står i hver deres retning, symboliserer at de hersker over de 8 retninger af rummet, og foruden hinduismen, er de også brugt som religiøst symbol i buddhismen og jainismen. 

Tyren (Nandi)
Shiva rider på tyren Nandi, der står for det chikanerende, aggressive, blinde og brutale magt i mennesket. Det står også for uhæmmet seksuel energi, Kama. Kun Shiva kan hjælpe os med at kontrollere disse og omdanne dem. 

Løve
Shivas hustru, Parvati (også kendt som Uma, Chandi, Durga og Kali), bruger en løve som hendes køretøj. Løven står for grusomhed, ubarmhjertighed, vrede, vold og fjendtlighed overfor andre væsener. Parvathi med hendes nåde kan hjælpe mennesket med at styre alle disse kvaliteter og blive en oplyst person ligesom Shiva. 

Mus
Ganesh, elefantguden, bruger en meget lille mus som hans transportdyr. Musen repræsenterer angst og nervøsitet hos mennesker, og følelsen af tvivl og svaghed, som overvælder os før vi starter et projekt. Ved at tilbede Ganesha, kan hans tilbedere overvinde sådanne følelser fra deres sind, og starte deres projekt med fortrøstning og sikker fornemmelse af, at Ganesha kan fjerne alle forhindringer fra vores hjerne. 
Musen symboliserer også ego, der kan nippe til alt, hvad der er godt og ædelt i en person. På billeder ses musen siddende ved Ganeshas fødder, og det viser, at en perfekt person er en der har besejret sin ego. Musen sidder også ved bakken med laddu (en sød spise), men den spiser dem ikke, hvilket viser, at en renset og kontrolleret ego kan leve i en verden uden at blive ramt af verdslige fristelser. Da musen er transportdyr for Ganesha, viser det også, at man skal kontrollere ego for at visdom skal stråle videre.  

Koen
Koen repræsenterer livets givende natur. Ved at give respekt til koen, der giver mere end den tager imod, så symboliserer det hinduernes respekt til alle dyr.
Koen symboliserer Jorden, den der nærer, den der altid giver, og den ukrævende forsørger. Den repræsenterer også blidhed, tolerant natur, udholdenhed, styrke, moderlighed og ahimsa. I Rig Veda (4.28.1;6): ”køerne er kommet og bragt os god velstand. Lad dem blive tilfredse i vores stalde! Må de give os flere kalve, fler-farvede, givende mælk for Indra hver dag. I gør, åh køer, den tynde mand velplejet; den uelskelige smuk.”. Ofte misforstås det, at koen er en gud, men det er det ikke. Ligesom Jesus afbilledes som hyrde for får, så ser man guden Krishna som afbildes med køer, og derfor betragtes de også som hellige. 
Ifølge hinduistisk mytologi blev køerne skabt på samme tid som Brahma, og de hellige køer, Kamadhenu og Surabhi, blev til, da guderne og dæmonerne kværnede oceanet. Kamadhenu og Surabhi kunne opfylde folks ønsker, og Vishnus verden, Vaikuntha, kaldes også for Goloka, som betyder køernes land. Vedaerne forbyder at køer bliver dræbt for religionens skyld, da enhver del af koens krop symboliserer en gud. De vediske præster krævede køer som betaling for deres præsteopgaver fordi køer var et symbol på velstand, og i stedet for at blive slagtet, får køerne lov til at få en naturlig død i dagens Indien. 

Abe
I det episke hellige digt, Ramayanam, fortælles det, at Hanuman, den mægtige abegud, støttede Rama (7. avatar af Vishnu) i hans kamp mod de onde kræfter. Hanuman er et symbol på fysisk styrke, udholdenhed og hengivenhed. 

Fisk
To fisk der er sammenstillet med hinanden betragtes som et symbol på frugtbarhed og lykke. 

Makara
Makara er et mytisk dyr, der har et krokodillehoved, krybdyrkrop og hale af blade. Det er et symbol på stjernetegnet Stenbukken, og den er også afbildet som køretøj for gudinden Ganga, der hersker over floderne.  

Heste
Heste blev i sin tid importeret til Indien, og de blev i starten brugt til at transportere ting, men senere blev de en integreret del af hæren. Hestene blev også brugt til ofringsceremonier, og nogle blev også ofret. 
Ifølge den vediske mytologi stammer heste fra Ucchaishravas, som er en mytisk hvid hest med vinger, som fremkom ud af oceanet da guderne og dæmonerne kværnede oceanet, og denne hest blev taget af Indra, lederen af halvguderne, og han fjernede vingerne på hesten for at kontrollere dens bevægelser, og donerede hesten til menneskeheden for deres velfærd og udvikling.  

Hunde
Hundene har tilknytning til Indra (halvgudernes leder), Yama (dødsguden) og Shiva. Indra havde en tæve ved navn Sarama, hvis afkom blev vagthunde for dødsriget Yamaloka, hvor dødsguden Yama regerede. I det episke digt Mahabharatham, er der en historie hvor Yama ledsager pandavaerne hele vejen til paradiset i skikkelse af en hund for at teste Dharmaraj, hans gudsøn og pandavas ældste brors visdom. 
Hunden har også tilknytning til Shiva, der er kendt som Svapathi (herren over hundene). Bhairava, som er en voldsom manifestation af Shiva, har en hund som ledsager. Khanoba, som er en aspekt af Shiva, og som tilbedes i delstaten Maharashtra i Indien, har en hund som transportdyr. 
Guden Dattatreya, som er en personificering af Brahma, Vishnu og Shiva, er altid ledsaget af 4 hunde, der symboliserer de 4 vedaer. 


Således kan vi se, at dyrene i hinduismen har stor symbolsk betydning, og er energier som de forskellige guder har absolut kontrol over. Ved at tilbede de guder der styrer de forskellige dyr, kan vi lære at styre og få kontrolleret de energier i os selv.


hinduvimanas


Kilder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamsa_bird
http://www.khandro.net/animal_birds.htm
http://www.koausa.org/Gods/God10.html
http://www.koausa.org/Gods/God6.html
http://www.koausa.org/Gods/God8.html
http://www.hinduwebsite.com/vehicles.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Garuda
http://hinduism.about.com/library/weekly/aa052801a.htm

© Hinduismen.dk - Template by JoomDev

Please publish modules in offcanvas position.