I hinduismen findes der ikke kun én hellig bog, men flere. Man inddeler de hellige skrifter efter om de er åbenbarede (ikke skabt af mennesker) og de ikke-åbenbarede (menneskeskabte tekster). De åbenbarede tekster kaldes for "shruti", som er et sanskrit ord for "at høre". De ikke-åbenbarede tekster kaldes for "smriti", som betyder "at huske" på sanskrit, og dermed menes som det der er husket

De åbenbarede Shruthi skrifter er:

  • Veda-skrifter (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda og Atharva Veda)
  • Brahman-skrifterne
  • Upanishaderne 

De ikke-åbenbarede Smritri skrifter er:

  • Ithihasa (Mahabharatham, Bhagavad Gita og Ramayanam)
  • Purana-skrifterne 
  • Manus Lov

Forneden kan man finde mere information om de enkelte tekster ved at klikke på navnene.

Mahabharatham er med sine 90.000 dobbeltvers verdenslitteraturens længste digt.

Sanskrit er det ældste indoeuropæiske sprog.