ganeshaGanesha er elefantguden i hinduismen. Han er en af de populære guder, og har mange navne – såsom Ganapati (Herren over slægten eller de ledsagende), Vigneshwara (ham der kontrollerer alle forhindringer), Vinayaka (den fremtrædende leder), Gajanana (den med elefanthoved), Gajadhipati (Herren over elefanter), Lambkarna (langørede) og mange andre navne. Ganesha er Shiva og Parvatis søn og storebror til Murugan.

Ganesha er en nådig gud, som giver verdslig succes, lykke, visdom og fred. Han bliver tilbedt før man begynder på noget nyt, og han bestemmer mellem succes og nederlag. Karakteristika for elefanter er, at de lever længe, har en god hukommelse, modige, loyale, venlige, stærke og kærlige.

Det hellige mantra og symbolet på Gud og hans tre former som skaberen, opretholderen og ødelæggeren, Aum, repræsenterer et elefanthoved og dets snabel. Det tamilske symbol på Aum ligner også et elefanthoved. Så Ganesha har en vigtig betydning.

Ganesha afbildes med 4 arme, hvoraf de 3 hver holder på én af disse ting:

 

- Pasha (et reb), som Ganesha holder i sin øverste venstre hånd. Med hjælp fra denne tiltrækker Ganesha hans tilbederes sind. 
- Ankusha (et lans-lignende våben), som Ganesha holder i den øverste højre hånd. Denne symboliserer, at Ganesha vil ødelægge vores uvidenhed. 
- Modaka (noget dessert-lignende sødt spise). Dette symboliserer, at Ganesha bringer glæde til alle.

Nederste højre hånd bliver holdt i en velsignende stilling, som står for hjælp og beskyttelse til den tilbedende.

De 4 arme symboliserer også Ganesha som den universelle hersker over liv inddelt i de følgende 4 kategorier; dem som kun lever i vand, dem som kan leve både på vand og på land, dem som lever kun på land og som det sidste dem som kan flyve i luften. 
Ganeshas store hoved symboliserer hans intelligens, og de store øre viser, at han lytter til tilbedernes bønner og kan skelne mellem det sande og usande. Hans altid bevægende snabel viser, at vi altid skal være aktive, og hans store mave symboliserer hele Brahmanda (universet) inde i Ganapati.

Spidsen af Ganeshas ene stødtand mangler, da det siges, at Ganesha brækkede spidsen af for at nedskrive det største episke digt, Mahabharatham, mens det blev dikteret af poethelgen Vyasa. 
Ganesha ville kun gøre det på én betingelse – hvilket gik ud på, at Vyasas diktering ikke måtte gå i stå. Hvis det gjorde, ville han ikke fortsætte med nedskrivningen. Vyasas stillede også en betingelse om, at Ganesha ikke skulle nedskrive noget, som han ikke kunne forstå, så på den måde fik Vyasa tid til at trække vejret, mens Ganesha prøvede at forstå versene.

Rotten/musen
Ganeshas befordringsmiddel er rotten/musen. Rotten/musen har den egenskab, at den kan gnave sig igennem næsten alt, og derfor symboliserer den også Ganeshas egenskab med at kunne overvinde enhver forhindring. Rotten symboliserer også onde egenskaber som vrede, for meget stolthed og egoisme. Det ses at Ganesha hindrer disse egenskaber ved at han rider på rotten. 
Ganesha repræsenterer også enheden mellem det lille væsen (rotten) og det store væsen (elefanten). Det er symbolet på blandingen af mikro kosmos med makro kosmos – en dråbe vand og det store ocean – ligesom den individuelle sjæl med den guddommelige sjæl.

Ganesha i den menneskelige fysiologi

ganesh_in_the_brainMaharishi Mahesh Yogi, som er en indisk guru, fortæller, at guderne i hinduismen alle er aspekter af Naturlovene, som organiserer hele universet og vedholder det i en perfekt orden. Guderne er selve lovene i naturen, som har specifikke administrative funktioner som f.eks. skabelse, vedligeholdelse og opløsning af universet. 
Guderne er også en integreret aspekt af vores egen fysiologi, og findes i samme form og funktioner som beskrevet i den vediske litteratur uanset vores race, religiøse overbevisning osv. 
Professor Tony Nader M.D. Ph.D. fra Maharishi Open University fortæller, at Ganesha repræsenterer hjernen set nedefra, som ses på billedet. Hjernestammen symboliserer Ganeshas snabel og skal forstås sådan, at alle oplysninger fra resten af kroppen og verden skal passerer forbi Ganesha ind til selve storhjernen, hvori de andre guder symboliserer andre aspekter. I den hinduistiske litteratur beskrives det, at alle skal tilbede Ganesha før de andre guder, og Ganesha er vogteren der sidder ved indgangen til Shiva og Parvatis hus. 


Kilder:
http://www.webonautics.com/mythology/ganesha.html
http://www.mailerindia.com/god/hindu/index.php?ganesha
http://is1.mum.edu/vedicreserve/stotram2.htm

Der er kun én Gud i hinduismen, og det er Brahman!

Brahman kan ikke defineres, da det vil betyde at man skal indskrænke hvad Brahman er, og det kan man ikke, da Brahman er alt.