I hinduismen betegnes den verden vi lever i for Mrityu Lok (lokam på tamilsk). Udover vores verden findes to andre verdener. 

Den ene er Satya Lok med de øvre verdener – også kaldet Deva Lokam, som huser devtaer. Devtaer er forskellig fra halvguder, men de har også visse kræfter, som dog ikke er så stor som selve Brahmans eller halvgudernes.  
Den anden verden er Pataal lok, hvor de onde asuraer bor. Pataal lok referer til helvede og de nedre verdener. Dødsriget Yaman findes også her. I Pataal Lok bor også alle slangerne. 

Man kunne så spørge hvad der sker menneskene, for de bliver jo genfødt afhængigt af deres karma. Men ifølge hinduismen ender alle de onde mennesker i Pataal Lok, hvor de bliver for en tid indtil de bliver genfødt igen i en ny form afhængigt af deres karma. De mennesker der har været gode i deres liv ender i Satya Lok, indtil de også bliver genfødt igen afhængigt af deres karma. Men de der opnår moksha og bliver fri af genfødslernes kredsløb bliver forenet med Brahman (verdensaltet). 

I vedaerne findes hymner til dødsguden Yama, og selve idéen med Yamas dødsrige minder meget om Hades dødsrige i den græske mytologi. 
Navnene på de forskellige verdener kan variere…
Kilde:
Om Lata Bahadur: Gods of Hindus
http://www.religion.dk/religionsdebatten:ktg=buddhisme:aid=295825