Vishnu’s 10 avatarer kan tolkes som et symbol på det, som vi i dag kender som evolutionsterorien. 

Fra de hvirvelløse organismer opstod fiskene. Fra fiskene opstod dyr, der både kan leve i vand og på land. Fra disse opstod reptilerne og fra dem opstod fuglene og pattedyrene. Fra dem selvfølgelig også mennesket.

Lad os se på hvordan Vishnu’s 10 avatarer kan tolkes i denne sammenhæng:

  1. Den første avatar blev i form af en fisk (Matsya). Som beskrevet før, så mener man, at livet opstod i urhavet.

  2. Så blev nogle af de levende organismer i havet også i stand til at leve på land. Vishnu tog form som skildpadden Kurma, der både er et vand- og landdyr.

  3. Så opstod der dyr, der kun levede på landjorden. Vishnu tog form som vildsvinet Vahara.

  4. Fra dyrene opstod forstadiet til mennesket. Det symboliseres i form af Vishnu’s avatar som menneskeløven Narasimha.

  5. Evolutionen færdigudviklede mennesket til det udseende vi har i dag. Vishnu tog form som dværgen Vamana.

  6. Det er naturligt at dværgen vil udvikle sig til et fuldkomment menneske, men med et ubeslutsomt sind, ukontrolleret og handlende uden grund. Det vises ved at Vishnu tog form som Parasurama – en mand uden selvkontrol.

  7. Med tiden blev mennesket perfekt. Det vises ved Rama-avataren.

  8. Det perfekte menneske blev også dygtigt og fik evnen til at tænke og vinde. En intelligent person, der kunne tage beslutninger der passede til en situation. Det vises ved Krishna-avataren. Krishna var klar til at kæmpe, elske og blive elsket.

  9. Fred, hengivelse og lyst til fred er noget af det næste for at opnå alting. Det symboliserer Buddha.

  10. Cyklussen bliver nødt til at ende, så det hele kan blive gentaget igen. Derfor tager Vishnu form som Kalki for at ødelægge verden.

 

vishnu6Kilde:  
http://www.mailerindia.com/god/hindu/index.php?vish6