Hinduismen er verdens 3. største og ældste religion. Egentlig er ordet "hinduisme" ikke den korrekte betegnelse for religionen. Denne betegnelse blev givet af udefrakommende folk - f.eks. de gamle perserer, der brugte betegnelsen "hindu" om området omkring den nuværende Indus-flod (som løber i Pakistan). Betegnelsen "hinduisme" dækker over et utal af religiøse traditioner med hver sit særpræg, som er opstået i Indien. Men de mange retninger har også meget tilfælles. Begreber om en særlig social og kosmisk orden, forestillingen om en guddommelig sjæl, der fødes i nye legemer efter døden, og tanken om de cykliske tidsaldre er karakteristiske træk. Ofte betegnes hinduismen af hinduer som "Sanatana Dharma" (den evige verdensorden) eller den vediske religion. Nogle af de hellige skrifter i hinduismen har også en vis betydning i andre religioner som buddhismen, jainismen og shikismen.

I hinduismen finder man mange guder. Men det er ikke ensbetydende med, at der findes mange forskellige guder. Man mener nemlig, at der kun findes én Gud, men som er kommet i forskellige skikkelser på forskellige tidspunkter. Derfor er der også mange hinduer, som accepterer Jesus som en avatar af Gud i hinduismen.
 
Hinduismen er mest udbredt i Sydasian (især Indien), men der er også hinduer i Afrika (f.eks. Mauritius, Reunion og Sydafrika), Europa, USA, Canada, Syd- og Mellemamerika, Oceanien og Australien. Grunden til at hinduismen findes i så mange lande er, at der for mange år siden udvandrere hinduer til disse lande. Men der findes også europæerer, amerikanere etc., som er omvendt til hinduismen eller nogle af dens forskellige retninger. I 1997 udgjorde hinduer 13 % af verdens befolkning (opgjort af FN).

Formålet med denne hjemmeside er at give dig et indblik i hvad hinduismen er.